Přednáška o pohlavních anomáliích u mužů…

Přednáška o pohlavních anomáliích u mužů…
Profesor: „Jak říkáme muži, který by chtěl sex, ale nemůže?“
Studenti odpoví jednohlasně: „Impotent.“
Profesor: „A jak říkáme muži, který může, ale nechce?“
Nastane hrobové ticho. Pak najednou jedna studentka řekne:
„Hajzl je to, hajzl!“

vtip