Rusové válčí proti Slovákům…

Rusové válčí proti Slovákům. Rus se ptá Slováka: „Jak se řekne slovensky mír?“
Slovák odpoví: „Mier.“
Rus vezme bílou vlajku a mává s ní nad hlavou a křičí „mier, mier.“
Slovák na něj zavolá: „Tak sa nehýb, mierim.“

vtip