Tati, umíš psát potmě?

Martínek: „Tati, umíš psát potmě?“
Otec: „To nevím. Co potřebuješ napsat?“
Martínek: „Potřebuji, abys mi podepsal žákovskou knížku.“

vtip