Tři dívky na přijímacím pohovoru…

Tři dívky na přijímacím pohovoru na střední zdravotní školu:
Zkoušející říká první dívce: „Řekněte nám, co se při vzrušení zvětší 3x.“
Dívka odpoví: „No, já bych Vám to i řekla, ale stydím se.“
Zkoušející: „Dobře, pošlete další.“
Vejde druhá, ta samá otázka. Dívka odpoví: „Já to vím, jen mám trému.“
Zkoušející: „Dobře odejděte.“
Vejde třetí a zkoušející se jí ptá na tu samou otázku.
Dívka bez váhání odpoví: „Přece oční zornice.“
Zkoušející: „Výborně, jste přijatá. A řekněte těm dvěma děvčatům, že penis se zvětší jen jeden a půl krát.“

vtip