Ve vitríně obchodu

Ve vitríně obchodu se zbraněmi jsou vystaveny pistole, samopaly i nože…
Cikán se ptá prodavače: „Máte pistole?“
Prodavač: „Nemáme.“
Cikán: „A máte samopaly?“
Prodavač: „Nemáme.“
Cikán „A co nože?“
Prodavač: „Nemáme.“
Naštvaný cikán odejde a za chvíli přijde zpátky a zařve: co máte proti cikánům?
Prodavač odpoví: pistole, samopaly, nože.

vtip