Silný člověk nesráží ostatní k zemi, ale pomáhá jim vstát

Silný člověk nesráží ostatní k zemi, ale pomáhá jim vstát.